Kagamitan at Operasyon

Tsart ng Daloy ng Operasyon ng Tauhan

kagamitan_img8
kagamitan_img7
kagamitan_img6
kagamitan_img4
kagamitan_img3
kagamitan_img2
kagamitan_img1
kagamitan_img9

Kagamitan

pcap7
pcap6
pcap5
pcap4
pcap3
pcap1
pcap2
pcap8